Google_Adsense_logo
Wanneer je je eigen website hebt, heb je de mogelijkheid daarop advertenties te plaatsen met de bedoeling hiermee geld te verdienen. Een handig tool hiervoor is Google AdSense, een internet- advertentie makelaar en eigendom van Google. Er zijn verschillende mogelijkheden. Je kunt kiezen voor het plaatsen van banner (een plaatje waar je op kunt klikken om doorgeleid te worden naar een pagina waar meer informatie over het geadverteerde is te vinden), tekstuele links of zoekvensters. Wanneer een van jou bezoekers via jou site op de andere website terecht komt, wordt er automatisch een klein geldbedrag verdiend. Google Adsense stelt bedrijven in staat hun advertenties via het AdSense-netwerk te verspreiden.

google adsense checkGoogle stelt natuurlijk wel een aantal regels als je van hun databank met reclames gebruik wil maken. Zo behouden ze het recht om een site te blokkeren als je je niet aan de regels houdt, zonder vergoeding van de gemaakte kosten of uitbetaling van het reeds verdiende geld. Punt van kritiek is hierbij dat dit soms zonder opgaaf van reden gebeurt. Webmasters weten dan niet waarom ze geblokkeerd worden en er zijn gevallen bekend dat website beheerders na 5 jaar zonder enige waarschuwing of uitleg ineens geen gebruik meer mogen maken van AdSense en het door hun verdiende geld niet ontvangen.

De voorwaarden die Google stelt zijn de volgende:
je mag niet op je eigen advertenties klikken of vrienden vragen dit voor je te doen (je IP en ook het IP adres van frequente klikkers wordt in de gaten gehouden)

  • De advertenties moeten leesbaar zijn en mogen niet worden veranderd
  • Het gebruik van zogenaamde cheat-robots die steeds automatisch veranderen van IP adres en op je links klikken is – uiteraard – verboden
  • Je mag de code van de advertentie niet aanpassen
  • Je mag geen speciale advertentiepagina gebruiken
  • Per pagina mag je maximaal 3 blokken met links, 3 normale advertenties en 2 Google Zoekvlakken installeren.

Voordat je nu overgaat tot het plaatsen van Google AdSense op je eigen website dien je je natuurlijk af te vragen of dit je eigen website of blog wel ten goede komt. Het is natuurlijk niet handig wanneer je zelf via je website iets aan de man probeert te brengen er advertenties van je concurrent op je site staan. Maar met het plaatsen van de juiste Google AdSense advertenties op de website kan geld worden verdiend en dat is altijd leuk meegenomen!